Weijers, Houtreinigers, Ontlakking, Ongedierte en Pestcontrol

Ongedierte bestrijding

Tijdens het ontlakken van meubels kwamen er vaak aantastingen door houtworm en boktor aan het licht. Om deze afdoende te weren ging Weijers Houtreinigers zich steeds meer toeleggen op de bestrijding van deze houtaantasters. Vanuit het behandelen van meubelstukken kwamen er ook grotere projecten die door Weijers Houtreinigers onder handen werden genomen. Particuliere huizen, gebouwen van woningbouwcorporaties, gemeenten en monumentale gebouwen, worden op een zeer vakkundige wijze door de ongediertespecialisten van Weijers behandeld.

Door de groeiende behoefte aan een meer uitgebreide ongediertebestrijding, ging Weijers zich verder toeleggen op de pestcontrol. Dit leidde tot een afdeling die niet alleen zorg draagt voor de bestrijding van alle ongedierte, maar ook de voorkoming daarvan. Advisering naar woningbouwverenigingen, gemeenten, particulieren, horecaondernemers en alle bedrijven over het voorkomen en het bestrijden van ongedierte is een grote taak van Weijers Ongedierte Bestrijding.

Bedrijven en instellingen kunnen een contract aangaan, waardoor Weijers een aantal controles per jaar uitvoert. Zo ontstaat er een geregelde monitoring van de toestand op het betreffende bedrijf en kan er in de wering en bestrijding van veel ongedierte tijdig worden ingespeeld. Zo blijft de hygine optimaal gewaarborgd en schade aan gebouwen of inboedel tot een minimum beperkt. 

 

Ongediertelijst