Verwijderen van alle lakken en waslagen van alle oppervlakken.